Επιλογή Γλώσσας :
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ : 22410 62649 22410 38509
» Ποιότητα
Εμείς στη RODOGAZ προσπαθούμε μέσα από ένα ομαδικό, παρόλα αυτά αυστηρά επαγγελματικό πνεύμα εργασίας να παρέχουμε στο καταναλωτικό κοινό ένα ενεργειακό προϊόν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και με το χαμηλότερο κόστος, δημιουργώντας την πεποίθηση ότι το υγραέριο είναι οικεία, ασφαλής, οικονομική και αποδοτική πηγή ενέργειας.


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία και το οποίο σχεδιάστηκε βάσει των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2000, είναι η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση στο τομέα της αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διανομής υγραερίου.


ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

·ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η ποιότητα είναι το βασικότερο κριτήριο που χαρακτηρίζει τα προϊόντα που προμηθεύουμε, τις υπηρεσίες που παρέχουμε και γενικότερα την κάθε συναλλαγή που ενεργούν οι άνθρωποί μας.

·ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.
Όλοι όσοι εργάζονται για την εταιρεία μας λειτουργούν με τα αυστηρότερα πρότυπα επαγγελματισμού, επιστημονικής κατάρτισης και συνέπειας.

·ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Οι άνθρωποί μας, λειτουργώντας με ομαδικότητα, δημιουργούν, εργάζονται και συνεργάζονται για το κοινό μας όραμα και τους κοινούς μας στόχους τηρώντας πιστά τις αξίες στις οποίες όλοι πιστεύουμε.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική μας είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μας μέσω της πρόληψης σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της επιχείρησης και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.


Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας επιτυγχάνεται με:

·Την αυστηρή τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών (είτε αυτές είναι απόρροια νομοθετικών απαιτήσεων, απαιτήσεων βάση συμβάσεων με τον πελάτη, ή προδιαγραφές οι οποίες καλύπτουν τα παραπάνω και θέτονται από την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας).

·Την ανασκόπηση, θέσπιση και επανασχεδιασμό των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας.

·Την συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού μας, από τον σχεδιασμό μέχρι την παράδοση μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών.

·Την μέριμνα για την ασφάλεια των καταναλωτών, εφαρμόζοντας με συνέπεια τα όσα επιβάλλονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

·Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη μας πέρα από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις στοχεύοντας στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του.

» Διαβάστε Επίσης

  1. Ασφάλεια
  2. Ποιότητα
  3. Κανονισμοί - Νομοθεσία

Καλέστε τώρα και ένας εξειδικευμένος τεχνικός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για δωρεάν ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα μας και τις εφαρμογές τους.

Τηλέφωνα : 22410 62649 & 38509