Επιλογή Γλώσσας :
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ : 22410 62649 22410 38509
» Κανονισμοί - Νομοθεσία
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι κανονισμοί που καθορίζουν τους κανόνες, τις διατάξεις, και τις προδιαγραφές στον τομέα της αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διανομής του υγραερίου είναι η Υ.Α. Δ3/14858, ΦΕΚ477/1-7-93(2ο τεύχος) και η νεότερη Κ.Υ.Α. Αρ. 31856, ΦΕΚ1257/3-9-2003 (2ο τεύχος). Βασιζόμενοι σε αυτούς τους κανονισμούς, μπορεί να γίνει η μελέτη και η κατασκευή μιας εγκατάστασης υγραερίου σε χώρους επαγγελματικούς και μη, στην περίπτωση που πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις (αποστάσεις ασφαλείας κτλ.).

·Υπουργική Απόφαση Δ3/14858, ΦΕΚ 477 / 1-7-93 τεύχος δεύτερο με τίτλο:

«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για την χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες»

Ο συγκεκριμένος κανονισμός καλύπτει τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεις για χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες, όπου το υγραέριο χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμη ύλη.


·Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ και Δημόσιας Τάξης αρ. 31856, ΦΕΚ 1257 / 3-9-2003 τεύχος δεύτερο με τίτλο:

«Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Υγραερίου στα κτίρια
(πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών)»

Ο συγκεκριμένος Τεχνικός Κανονισμός για τις εγκαταστάσεις υγραερίου ισχύει για τον ασφαλή σχεδιασμό, την ασφαλή κατασκευή, μετατροπή, δοκιμή και πρώτη θέση σε λειτουργία, την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση, καθώς και την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων υγραερίου οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, οι οποίες λειτουργούν με υγραέρια (αέρια της 3ης οικογένειας αέριων καυσίμων), όπως αυτά καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 437 και το Κεφάλαιο 4 του παρόντος κανονισμού, τροφοδοτούμενες από φιάλες ή δεξαμενές υγραερίου και δεν καλύπτονται από την παλαιότερη ΚΥΑ Δ3/14868 (ΦΕΚ Β’/1-7-1993).


Κατά αυτό τον τρόπο κάθε ιδιώτης ή επαγγελματίας μπορεί να εγκαθιστά στο σπίτι ή στην επιχείρηση του δίκτυο παροχής υγραερίου με δεξαμενές ή απλές φιάλες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τους Τεχνικούς Κανονισμούς, μπορείτε να ανατρέξετε στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Genika/Ygraeria.csp


» Διαβάστε Επίσης

  1. Ασφάλεια
  2. Ποιότητα
  3. Κανονισμοί - Νομοθεσία

Καλέστε τώρα και ένας εξειδικευμένος τεχνικός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για δωρεάν ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα μας και τις εφαρμογές τους.

Τηλέφωνα : 22410 62649 & 38509